De raadplegingen bij Oogartsen Bonheiden

Welkom op de website van Dokter Hooyberghs en Dokter Lauwers. U vindt hier alle informatie over onze dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, hoe een afspraak te maken, enz...

UPDATE COVID-19

In onze praktijk zijn de nodige maatregelen genomen om iedereen om de beste manier te behandelen en te beschermen.

Indien u ziektesymptomen vertoont  (koorts, hoesten, spierpijn, diarrhee, verlies van reuk- of smaakgevoel) dient u uw afspraak te annuleren en niet op consultatie te komen.  Bel uw huisarts voor verdere inlichtingen.


Hebt u een oogontsteking/rood oogNeem eerst telefonisch contact op.

Betalingen gebeuren bij voorkeur met de payconiq/bancontact app.  Betalingen met bankkaart en cash blijven mogelijk maar worden afgeraden.


Kom alleen naar uw afspraak.  Indien niet anders mogelijk wordt er maximaal 1 begeleider of ouder toegelaten.   Kinderen worden niet toegelaten, tenzij de afspraak hen betreft.

Kom op tijd, kom niet te vroeg.   U wordt pas binnen gelaten vanaf 10 minuten vóór uw afspraak.

Hoe een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

  • U belt om een afspraak te maken naar 015 55 55 50
  • U maakt een afspraak via de website(klik hier)

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze telefonisch zo snel mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.  Afspraken kunnen niet per mail of via het online afsprakensysteem worden geannuleerd. 

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Voor vertegenwoordigers: gelieve telefonisch contact te nemen voor meer informatie en afspraken.  Online boekingen van vertegenwoordigers worden niet langer aanvaard.


Wat meebrengen voor de consultatie

  • Identiteitskaart / Kids ID
  • Bril(len) en/of gegevens van de contactlenzen

Betaalmogelijkheden

  • Cash
  • Bancontact/Maestro