Medische wachtdiensten

Voor weekends en feestdagen is een regionale oogartsenwacht voorzien.  Deze wachtdienst heeft als doel dringende oogproblemen te verzorgen die niet kunnen uitgesteld worden tot een normale werkdag.  De wacht tijdens een weekend begint op vrijdagavond 17h00 en eindigt op maandagochtend 8h00.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.