Op ons e-mailadres info@oogartsenbonheiden.be kunt u duplicaten van brilvoorschriften of attesten aanvragen.

Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen wij geen garanties bieden over de snelheid van het beantwoorden van emails.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.