In onze praktijk zijn de nodige maatregelen genomen om iedereen om de beste manier te behandelen en te beschermen.

Indien u ziektesymptomen vertoont  (koorts, hoesten, spierpijn, diarree, verlies van reuk- of smaakgevoel) dient u uw afspraak te annuleren en niet op consultatie te komen.  Bel uw huisarts voor verdere inlichtingen.

Hebt u een oogontsteking/rood oog.  Neem eerst telefonisch contact op.

Betalingen gebeuren bij voorkeur met de payconiq/bancontact app.  Betalingen met bankkaart en cash blijven mogelijk, maar worden afgeraden.

Kom alleen naar uw afspraak.  Indien niet anders mogelijk wordt er maximaal 1 begeleider of ouder toegelaten.   Kinderen worden niet toegelaten, maar niet als de afspraak hen betreft.

Kom op tijd, kom niet te vroeg.   U wordt pas binnen gelaten vanaf 10 minuten vóór uw afspraak.